Energieverbruik in woningen kan nog vele malen duurzamer

Rob Ligteringen heeft zwaar ingezet op duurzaamheid als het betrekking heeft op de toekomst architectuur. Duurzaamheid is als een rode draad verweven in het ontwerptraject. Om te komen tot het ontwerpen van een energiezuinige woning is een geheel andere manier van denken noodzakelijk. Mijn focus ligt hierbij volledig op het het beperken van het energieverbruik. Duurzaam ontwerpen betekent ook gebruik maken van betere materialen, zodat je in de toekomst minder onderhoud aan je huis hebt. Voorbeelden hiervan zijn hoogwaardige isolatie en de indeling van de woning.

Het is goed te weten dat 15% van al het energieverbruik in Nederland  worden gebruikt in woningen. Door betere isolatie en zuinige ketels is het energieverbruik per woning door de jaren heen gedaald. Maar het kan nog duurzamer: een woning die niet méér energie verbruikt dan die zelf opwekt. Zo’n woning is dus energie neutraal en self supporting zijn qua energie. Want energie neutraal wonen levert geld op. Een woning met een optimaal geïsoleerde, kierdichte ‘schil’ maakt gebruik van aardwarmte via een elektrische warmtepomp. De elektriciteit wordt opgewekt met zonne-energie. Zo’n warmtepomp heeft rendement tussen de 400% en 500%. Een goede CV-ketel geeft zo’n 95%. Zo heeft een energie neutraal huis niet eens een gasaansluiting nodig.

Energie neutraal wonen voelt als heel comfortabel

Energie neutrale woningen voelen als zeer comfortabel aan. Het tocht er nooit, het is gelijkmatig warm. De vloeren voelen niet koud aan en er is steeds aanvoer van verse lucht.

Gevoelsmatig dus een fijn huis dat geen of zeer lage energiekosten heeft. Energie neutrale woningen komen steeds meer voor en de huidige nieuwbouwwoningen komen er al dicht bij in de buurt. En ook steeds meer woningeigenaren laten hun bestaande woning verbouwen tot energie neutraal huis.

Er zijn al tientallen energie neutrale woningen in Nederland. Honderden staan op de planning om gebouwd te worden. Daarbij gaat het niet alleen om relatief nieuwe huizen: ook oudere woningen kunnen energie neutraal gemaakt worden. De beste resultaten worden behaald met goed geïsoleerde ‘prefab’ voorzetgevels en daken, die als een tweede huid om de woning worden gebouwd. Je kunt kiezen voor nieuwbouw of voor het verbouwen van een bestaand huis. Ook voor huurders komen er energie neutrale woningen.

Kenmerken van een energie neutrale woning

Een in het oog springend kenmerk een energie neutraal huis is dat de energie die je gebruikt in balans is met de energie die je zelf opwekt. Die balans bereik je in feite heel logisch. Je houd je energiegebruik zo laag mogelijk, en je wekt de energie die je nodig hebt zelf duurzaam op. Een energie neutrale woning is heel comfortabel als je er goed mee omgaat. Het vraagt waarschijnlijk wel iets ander gedrag dan je gewend bent. Zo is bij een lage temperatuur verwarming een constante temperatuur belangrijk. Je hoeft de thermostaat ’s nachts, of als je op vakantie gaat, niet lager te zetten.

Ramen open zetten om te ventileren hoeft niet, en is zelfs af te raden in dit soort woningen, omdat je daarmee het ventilatiesysteem stoort. Het is dus belangrijk dat je van tevoren goed weet hoe je in het huis moet wonen. En dat je regelmatig je energieverbruik meet: je weet dan of je het goed doet, of dat je iets aan moet passen. Overleg ook regelmatig met de bouwer of aannemer welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Onderdelen energie neutraal huis

In een energie neutrale woning worden veelal  de volgende onderdelen toegepast: Zeer goede isolatie van dak, muren, vloer, HR++ glas of triple glas.

Geen of nauwelijks kieren een ventilatiesysteem, vaak met warmteterugwinning. en een verwarmingsinstallatie met een vloerverwarming die op lage temperatuur werkt. Dit buizensysteem krijgt warm water (van minder dan 55 graden) van een warmtepomp of zonneboiler. Zonnepanelen om stroom op te wekken voor o.a. de warmtepomp en je apparaten.

Hoe energie op te wekken?

Altijd rijst de de vraag; hoe wek ik dan energie op? Dit kun je kun je zelf doen (bijvoorbeeld met zonnepanelen), maar het kan ook op lokaal- of wijkniveau, of samen met je buren. En het kan op verschillende manieren: met zonne-energie, wind, aardwarmte, hout of biogas. Waarschijnlijk heb je nog wel stroom nodig van je energiebedrijf (vooral in de winter), maar je levert zelf ook stroom aan dat bedrijf (vooral in de zomer). Over een jaar gemeten heb je dus ‘nul op de meter’ staan.

Conclusie

Het is een interessante discussie hoe de toekomst van duurzaam wonen wordt vormgegeven. Hoe wordt de woning van de toekomst ontworpen en hoe richten we energie producerende woonwijken in? Kunnen we de belofte inlossen en kunnen we grote projecten starten met duurzame energieproducenten. De tijd zal het leren. Maar een ding staat vast. we kunnen niet meer terug!

Pin It on Pinterest

Share This