Oplevering kerkvilla in historisch stadje Willemstad

Willemstad is een vestingstad en voormalige gemeente in de gemeente Moerdijk, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Willemstad ligt waar Volkerak en Hollandsch Diep elkaar ontmoeten.

Doordat de eigenaar van een perceel in Willemstad nadacht om zijn woning te vergroten stuitte hij op de strenge eisen van “Beschermd Stadsgezicht” van het historische stadje Willemstad. Op de grens van het perceel was hij ook eigenaar geworden van de buiten functie zijde HM Maria kerk. Dan rijst de vraag hoe deze kerk is te integreren in een nieuw woonproject.

Ik werd benaderd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn voor zijn wensen. Hieruit ontsproot het idee om de kerk een woonfunctie te geven met een atelier ,kantoor en vergaderruimte. Inmiddels zijn de plannen ingediend met een verzoek om medewerking voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

 

Architect ontwerp: Rob Ligteringen