Schetsontwerpen nieuwe woonfunctie voormalige Noordsingel gevangenis

 

Schetsontwerpen nieuwe woonfunctie voormalige Noordsingel gevangenis

 

De bekende Noordsingel gevangenis in Rotterdam Noord zou in 2007 niet meer operationeel zijn in de huidige functie. Wij werden benaderd door een projectontwikkelaar om een idee te lanceren voor het hergebruik met inachtneming van de bestaande historische panden.

Mede door het gebrek aan woonruimte van studenten en starters kwamen wij op het idee om het complex te veranderen in een “Campus”. Veel van de bestaande panden zouden bewoond gemaakt kunnen worden en andere ruimtes zouden geschikt zijn voor hergebruik en passen binnen het concept.

Het autenthieke karakter van hetprachtige  monumentale gebouw zou intact blijven. Dat was voor ons een voorwaarde.

In de benaming van de panden zou teruggegrepen worden naar de voormalige functie. Door omstandigheden is ons plan verder niet gebruikt maar in begin 2020 is men gestart met woningbouw.

Het is interessant om te zien dat ideeën die wij destijds gelanceerd hebben in het concept terug te vinden zijn.

Ontwerp: Rob Ligteringen

Schetsontwerpen en paneel woonfunctie voormalige gevangenis Noordsingel