Oplevering 2021 van nieuwe generatiewoningen aan het water in Tholen

 

Een generatiewoning is geen woning waar meerdere generaties (kinderen, ouders, grootouders) in wonen, maar het is een woning die aangepast kan worden aan de levensfase van de huidige bewoners. In de media spreekt men ook vaak over een generatiewoning wanneer het eigenlijk een 2-generatiewoning of een 3-generatiewoning betreft.

Daarbij gaat het om een woning waarbij er meer dan 1 generatie in de woning woont. Denk aan een gezin met kleine kinderen die ook de zorg voor hun ouders op zich nemen en de ouders in huis nemen. Nu we als land meer richting de participatiesamenleving gaan gaat de overheid er ook steeds meer vanuit dat ouders hun grootouders verzorgen. Dit kan in een verzorgingshuis maar ook in een 2- of 3-generatiewoning.

Defenitieve ontwerp op te leveren generatiewoningen in Tholen

Oorspronkelijk ontwerp van 3 generatiewoningen 

De generatiewoning; een oplossing voor meerdere vraagstukken op de woningmarkt

Het is een nieuwe, zij het nog aarzelende trend: 55-plussers die nadenken over het grote huis waarin zij nu wonen. Blijven ze daar of verhuizen ze naar een kleiner, comfortabeler huis met minder onderhoud? Dat is een moeilijke stap, een soort afscheid van een intens geleefd leven.

Een appartement is één mogelijkheid. Het drie generatiehuis is een andere optie. Dat heeft een lange traditie in onder meer Italië en Duitsland, maar bestaat jammer genoeg niet of nauwelijks in Nederland. Terwijl het een goede oplossing is.Een generatiewoning is geen woning waar meerdere generaties (kinderen, ouders, grootouders) in wonen, maar het is een woning die aangepast kan worden aan de levensfase van de huidige bewoners. In de media spreekt men ook vaak over een generatiewoning wanneer het eigenlijk een 2-generatiewoning of een 3-generatiewoning betreft. Daarbij gaat het om een woning waarbij er meer dan 1 generatie in de woning woont. Denk aan een gezin met kleine kinderen die ook de zorg voor hun ouders op zich nemen en de ouders in huis nemen. Nu we als land meer richting de participatiesamenleving gaan gaat de overheid er ook steeds meer vanuit dat ouders hun grootouders verzorgen. Dit kan in een verzorgingshuis maar ook in een 2(of3) generatiewoning.

Update 2021: oplevering drie generatiewoningen in Tholen

In het Waterfront Tholen kregen hebben we in 2021 drie generatiewoningen opgeleverd  waar meerdere gezinsleden individueel gehuisvest zijn. Mijn initieel ontwerp is integraal benut voor de oplevering van deze woningen.

De oorspronkelijke initiatiefnemer van deze generatiewoningen is een particulier die voornemens was om gezamenlijk met haar zuster haar ouders te wonen en te voorzien van mantelzorg. Belangrijk was wel dat elk gezin zelfstandig woont en er voldoende privacy gewaarborgd is. Dit initiatief heeft mij aan het denken gezet en vervolgens heb ik mij georiënteerd wat er op de markt voor deze doelgroepen ontwikkeld wordt. Veel bestaande woningen zijn vaak moeilijk te verkopen omdat deze vaak te duur zijn en daardoor onbereikbaar voor starters. Verbouw en splitsen van deze woningen biedt een goede oplossing.

Inrichting van woningen

Met deze nieuw opgeleverde villa’s geven we de oplossing voor de gevraagde woonwensen, door deze uit te voeren als “generatiewoning”. De woningen dienen zeker optimaal rolstoel toegankelijk te zijn en geschikt voor gehandicapten.

De villa’s zijn opgesplitst in 3 appartementen elk met een eigen badkamer, slaapkamer en een aansluiting van een keuken. De centrale hal met lift staat in verbinding met elk appartement waardoor men het gevoel heeft een appartementencomplex te betreden met een eigen voordeur.

Het was aan de bewoners om te bepalen hoe de verschillende ruimtes gebruikt gingen worden; strikt gescheiden of met gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes. Verder voldoet het gebouw aan de nieuwe energie eisen en is het dak ontworpen voor geïntegreerde zonnepanelen.

Architect: Rob Ligteringen