Defenitief ontwerp Residence T. Mazairac te Bergen op Zoom

Ontwerpstudies Residence T. Mazairac

Definitief ontwerp residence T. Mazairac te Bergen op Zoom

Nieuwbouw woongebouw met 83 levensloopbestendige gasloze koopappartementen. Het architectonisch concept is een samenwerking tussen het ontwerpteam van AKM en Rob Ligteringen. In gezamenlijk overleg is het schetsontwerp tot stand gekomen dat inmiddels in 2021 is goedgekeurd door de welstandscommissie

Het architectonisch concept

Het project ligt in de wijk ‘Het Glacis’ in Bergen aan Zoom. Een glacis is het glooiende terrein rondom een vesting. De wijknaam refereert dan ook aan een vesting die hier vroeger heeft gestaan.

Het principe van de vesting, laagbouw met een kantelenwand en torens op de hoeken heeft als inspiratie gediend voor de uitwerking van het plan.

Kenmerken project Residence T. Mazairac


ERASMUSLAAN ENTREE NAAR CENTRUM

De gemeente zal de komende jaren investeren in de herinrichting en vergroening van de Erasmuslaan. Door op deze locatie een kwalitatief front naar de Erasmuslaan te maken dragen we bij aan deze kwaliteitsslag.

ZORGVULDIG INPASSEN IN OMGEVING
Onder het motto laag waar het moet en hoog waar het kan willen we het volume dusdanig vormgeven dat het een hoog ambitieniveau verenigt met de wensen en mogelijkheden vanuit de directe omgeving.

KWALITATIEF BUITEN- EN BINNENGEBIED
Zowel de binnentuin als de grenzen van de locatie worden groen ingekleed.

OPLOSSEN EXPEDITIE WINKELVOORZIENINGEN
Met de buurt en de eigenaren van de winkelvoorzieningen willen we graag zoeken naar een oplossing voor het verleggen van de expeditie.

Onderdelen ontwerp


Daktuin binnengebied

Er is de ambitie om van het binnengebied een kwalitatieve daktuin te maken. Dit ontneemt de bewoners het zicht op de auto’s en voegt een kwalitatieve buitenruimte toe die uitnodigt tot verblijven.

Groen kader rondom gebouw
De randen rondom het gebouw worden waar mogelijk groen ingekleed. Tussen de binnentuin en de achtertuinen van de omwonenden aan de Galgenbaan worden strategisch bomen geplaatst om privacy te waarborgen en inkijk tot een minimum te  beperken.

Architectonisch concept:

Samenwerkingsverband tussen het ontwerpteam van AKM en Rob Ligteringen