Nieuwbouw stadsreiniging en afvalinzameling Spaarnelanden

Nieuwbouw stadsreiniging en afvalinzameling Spaarnelanden N.V.

De toekomstige bebouwing diende het zicht weg te nemen op het achterliggende industrieterrein en scheepsreparatiebedrijven.

Een belangrijk stedenbouwkundig uitgangspunt was de situering van het kantoorpand direct op de perceelgrens evenwijdig aan de Minckelersweg. Daarbij is het zicht van de naast gelegen buitenterreinen (parkeren e.d.) ontrokken door een wand welke als een plint aan weerszijde van de voorgevel door loopt en één geheel vormt met het kantoor.

Een architectuur die moet passen in het voorgeschreven signatuur  van het gebied; ondernemend, pionierend, creatief en gebruikmakend van culturele bedrijvigheid Nieuwe Energie en ontwikkeling grafische bedrijven Minckelersweg.

De wens van Spaarnelanden qua kleuren en materialen is om prefab beton in een lichte tint toe te passen. Het prefab beton is in deze een interessante optie omdat voor de achterliggende gebouwen veel prefab beton zal worden toegepast.

Kantoor, Garage, stalling voertuigen, Milieustraat, was en kleedruimtes, magazijn. Haalbaarheidsstudie, inpassing bestemmingsplan,

Locatie: Minckelersweg, Haarlem

Uitvoerder: Rob Ligteringen Opdrachtgever: NV Spaarnelanden. Directeur M. Haas. Afval inzamelingsbedrijf