Visie Rob Ligteringen op de toekomst van het bouwen en architectuur

Visie op architectuur en gebouwen

Architectuur is een vorm van kunst. De kunst van het luisteren naar de wensen van u als opdrachtgever en vervolgens de vertaling naar een uniek passend ontwerp. Een ontwerp dat mooi, functioneel en duurzaam is en past in de omgeving.

De beleving van architectuur van gebouwen is van grote invloed op het welbevinden van mensen en bevordert de relaties tussen mensen. De ruimtelijke werking, de uitstraling van materialen en kleurstelling vormen belangrijke factoren in bijvoorbeeld de ruimte waar mensen elkaar tegenkomen in gebouwen zoals de hal, de trap en ontmoetingsruimten.

Wij willen juist die gebouwen ontwerpen die verwondering oproepen en herkenbaarheid uitdragen. Vanuit een Projecten eigentijdse uitstraling met aandacht voor ambachtelijke waarde en inspelend op het karakter van de omgeving, waarbij de kwaliteiten van de locatie optimaal benut worden. Architectuur is het scheppen van ruimte en het creëren van mogelijkheden voor wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen.

“Een gebouw moet kunnen verwonderen. Er moet ‘iets’ in het ontwerp zitten dat zichtbaar maakt dat op een oorspronkelijke manier is nagedacht over hoe dit gebouw organisch aansluit bij zijn omgeving. Het moet een referentiepunt zijn, het moet aanleiding geven om te associëren, het moet zelf een verhaal vertellen. Dat is in ieder geval wat wij graag in een gebouw zien. En laten zien”

“Het geheim achter commercieel geslaagde vastgoedprojecten ligt in het ontwikkelen van bouwkundige schetsen en scenario’s die inzicht geven in de exploitatiemogelijkheden. Ons netwerk van projectontwikkelaars maakt dat er robuuste financiële reeds op tafel liggen waardoor grondeigenaren  vanuit deze werkwijze niet direct vooraf al te investeren in projecten. Zij kunnen daarentegen juist profiteren van de winsten achteraf per verkochte eenheid. Professioneel beheer en heldere exploitatie zijn voor ons de pijlers voor gedegen vastgoedprojecten.”

Succesvolle architectuur en professionele projectontwikkeling

Wij zijn ervan overtuigd dat succes in architectonische ontwikkeling mede bereikt wordt door professionele en onafhankelijke projectontwikkeling. Veel potentierijke vastgoed projecten worden geen succes simpelweg omdat architecten en grondeigenaren niet weten hoe zij de juiste stakeholders bij elkaar kunnen krijgen. Een gebrek aan professionele projectontwikkeling vanuit een helder commercieel plan waar alle stakeholders winstverwachting hebben zonder vast gezadeld te worden met zware investeringen vooraf.

Wij werken in onze vastgoedprojecten juist sterk probleemoplossend vanuit een centraal gedachtegoed. Hoe organiseren we het juiste netwerk? Wie zijn de investeerders in de markt ? Wij brengen alle betrokken partijen bij elkaar. Ook voor projecten die door een ogenschijnlijk patstelling niet van de grond komen. Wij beschikken over een netwerk van gekwalificeerde projectontwikkelaars die weten hoe zij gebouwen en grond moeten ontwikkelen. Die weten hoe er geld verkregen kan worden zonder harde eisen vooraf.

DUURZAME INNOVATIE VANUIT DUURZAAMHEID

Terug naar de essentie van architectuur. Wij streven ernaar een architectuur die dienstbaar is en erkenning krijgt, die bijdraagt aan positieve maatschappelijke waarden en betekenis geeft aan het begrip duurzaamheid.

We vinden het onze taak om architectuur te maken die een duurzame impact op de samenleving heeft. Daarvoor ontwerpen we vanuit de essentie van architectuur, de ‘form follows climate’ benadering. Een comfortabel gebouw bereiken we door zijn vorm, oriëntatie, door bouwkundige oplossingen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke bronnen en is het toepassen van technologie in veel gevallen al niet meer nodig. De technologie die we aanvullend nog wél toepassen is altijd gebaseerd op groene, duurzame energiebronnen.

“Met onze architectuur willen we bijdragen aan een betere wereld. Daarom is duurzaamheid een van de belangrijkste thema’s in het werk. We vinden het onze taak om architectuur te maken die een duurzame impact op de samenleving heeft”

Pin It on Pinterest

Share This