Visie Rob Ligteringen op de toekomst van het bouwen en architectuur

 

Rob richt zich sinds 2019 meer op het ontwerpen van flexibele woonvormen vanuit de verschillende levensfases van mensen. Naar zijn mening dient er een versnelde toegang te komen voor iedereen op de woningmarkt. Zo gelooft Rob nadrukkelijk in nieuwe woningconcepten zoals generatiewoningen maar ook in het ombouwen van winkels en kantoorpanden tot moderne sociale huurwoningen. Dit vraagt een variëteit aan nieuwe woonvormen en een 180 graden andere meer innovatieve benadering van de woningmarkt. Nieuwe duurzame woonconcepten die veel dichter liggen op de vraagmarkt en ook sneller uitgerold kunnen worden.

Visie op architectuur en gebouwen

Architectuur is een vorm van kunst. De kunst van het luisteren naar de wensen van u als opdrachtgever en vervolgens de vertaling naar een uniek passend ontwerp. Een ontwerp dat mooi, functioneel en duurzaam is en past in de omgeving.

De beleving van architectuur van gebouwen is van grote invloed op het welbevinden van mensen en bevordert de relaties tussen mensen.

De ruimtelijke werking, de uitstraling van materialen en kleurstelling vormen belangrijke factoren in bijvoorbeeld de ruimte waar mensen elkaar tegenkomen in gebouwen zoals de hal, de trap en ontmoetingsruimten.

 

 

Commercieel slagen van vastgoedprojecten

Het geheim achter commercieel geslaagde vastgoedprojecten ligt in het ontwikkelen van bouwkundige schetsen en scenario’s die inzicht geven in de exploitatiemogelijkheden.

Ons netwerk van projectontwikkelaars maakt dat er robuuste financiële reeds op tafel liggen waardoor grondeigenaren vanuit deze werkwijze niet direct vooraf al te investeren in projecten.

Zij kunnen daarentegen juist profiteren van de winsten achteraf per verkochte eenheid. Professioneel beheer en heldere exploitatie zijn voor ons de pijlers voor gedegen vastgoedprojecten.

Architectuur en professionele projectontwikkeling

Wij zijn ervan overtuigd dat succes in architectonische ontwikkeling mede bereikt wordt door professionele en onafhankelijke projectontwikkeling.

Veel potentierijke vastgoed projecten worden geen succes simpelweg omdat architecten en grondeigenaren niet weten hoe zij de juiste stakeholders bij elkaar kunnen krijgen.

Een gebrek aan professionele projectontwikkeling vanuit een helder commercieel plan waar alle stakeholders winstverwachting hebben zonder vast gezadeld te worden met zware investeringen vooraf.

 

Innovatie vanuit duurzaamheid

We vinden het onze taak om architectuur te maken die een duurzame impact op de samenleving heeft. Daarvoor ontwerpen we vanuit de essentie van architectuur, de ‘form follows climate’ benadering.

Een comfortabel gebouw bereiken we door zijn vorm, oriëntatie, door bouwkundige oplossingen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke bronnen en is het toepassen van technologie in veel gevallen al niet meer nodig.

De technologie die we aanvullend nog wél toepassen is altijd gebaseerd op groene, duurzame energiebronnen.